زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه و پیشنهاد طرح تحقیقاتی برای دانشجویان

کامبیز جلالی فراهانی
کامبیز جلالی فراهانی

محل خدمت :
    دانشكده مديريت
مرتبه علمی :
    استادیار
^